Tidigare uppdragsgivare

Rotom Verkstäder
Stålpartner
Akzo Nobel (Expancel och Casco Nobel)
SundBirsta

Metso Paper

STT Emtec