Genomförda uppdrag
 

Sedan starten har uppdragen nästan uteslutande varit hos Metso Paper (tidigare Sunds Defibrator och sedan Valmet). Jag har arbetat inom flera olika avdelningar under åren och på så sätt varierat arbetsuppgifterna. Nedan finns exempel på några genomförda uppdrag. Jag har även fungerat som teknisk support i Pro/Engineer till Metso Paper Sundsvall AB.
 
 
Mars 1997 – December 1998:
 
Metso Paper AB (dåvarande Sunds Defibrator).
Jobbade för Chemical pulping line med modifieringar och nyutveckling av Mixrar, Massavärmare, Pumpar, Grovsilar. Arbetade främst i Pro/Engineer, men även i AutoCAD.
 
 
Januari 1999 - Augusti 2001
 
Metso Paper AB.
Jobbade för Panelboard line med modifieringar av förpressar, etagepressar, transportörer, inmatare samt diverse arbete med Defibratorer och rördragning m.m.

Var med vid utveckling av en ny boardpress samt en höghastighetsinmatare för boardpressar.
Modellerade även en hel Defibratorlinje inklusive all rördragning i Pro/Engineer.
All nyutveckling utfördes i Pro/E och en del mindre revisioner i AutoCAD
 
 
September 2001 – Januari 2009

Metso Paper AB
Jobbade för Mechanical Pulping line med utveckling av nya maskiner och laborationsförsök.

Den mesta tiden här har gått åt till framtagning av ett antal varianter av MPL:s nya höghastigetsinmatare till olika raffinörer, det blev här en hel del arbete med gjutmodeller. Jag deltog även vid montage, skötte provkörningarna, och fungerade som supervisor vid service hos kund.

En del orderarbete med förvärmare, skruvtransportörer, stup, skruvlyftar, m.m.

Framtagning av 3D-underlag för presentationer och liknande.

Avslutade här med att starta ett stort projekt på malsegment, där alla aktuella varianter modellerades på nytt för att få korrekta modeller för gjutning och bearbetning, detta projekt fick dock inte slutföras pga. lågkonjunkturen.

Under denna period jobbade jag även under ett år i ett utvecklingsprojekt med en dubbelvirapress för avvattning, detta underlag skapades i SolidWorks, all övrig konstruktion har här uteslutande skett i Pro/Engineer.

 

Februari 2009 – Juni 2009

 

STT Emtec AB

Jobbade här med modifiering och färdigställande av underlag till diverse ventiler och annan svetsad och gjuten utrustning till marint EGR-system. Detta arbete skedde uteslutande i Pro/Engineer